Comarch TNA to system rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi procesami skupionymi wokół pracownik w firmie.

Rejestracja czasu pracy odbywa się przy pomocy kart zbliżeniowych, aplikacji mobilnej lub ręcznie poprzez deklarację rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.

Rozwiązanie może działać zarówno samodzielnie, jak i z innymi systemami Comarch, a także może być łatwo zintegrowane z rozwiązaniami firm 3-ich, np. systemami ERP/FK czy systemami kontroli dostępu.

Konfiguracja usługi umożliwia pełne uwzględnienie potrzeb Twojej firmy, przez co jest to uniwersalne rozwiązanie dla małych, średnich i dużych firm z każdej branży!

Wybierając Comarch TNA poprawisz dyscyplinę w miejscu pracy oraz zwiększysz efektywność. Czytelne raporty generowane w systemie pozwolą Ci na zarządzanie obecnością pracowników. Narzędzie to również intuicyjny kanał komunikacji służący do zgłaszania delegacji, urlopów, obecności/nieobecności dzięki któremu uprościsz obieg informacji w miejscu pracy.

ELEMENTY SYSTEMU COMARCH TNA
 

 

 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie wysyła unikatowy identyfikator, w oparciu o który aplikacja rejestruje wejścia oraz wyjścia
 • Działa w oparciu o technologie Bluetooth 4.0 oraz NFC (Near Field Communication)
 • Zasilane akumulatorowo z możliwością łatwego doładowania
urzadzeniercp
 
URZĄDZENIA RCP COMARCH TNA GATEWAY PLUS

 
 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie łączy się bezpośrednio z aplikacją webową, dlatego wymagane jest połączenie z Internetem
 • Działa w oparciu o technologie Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart, NFC
 • Wymagane jest połączenie ze stałym źródłem zasilania

Comarch TNA Gateway Plus

 URZĄDZENIA RCP APLIKACJE MOBILNE:


 • Aplikacja mobilna Comarch TNA to jeden z elementów systemu Comarch TNA. Jest to narzędzie, dzięki któremu pracownik może rejestrować swoją obecność w pracy (wejścia/wyjścia), zgłaszać urlopy oraz delegacje.
 • Aplikacja umożliwia rejestrację czasu pracy zarówno przy pomocy wybranego urządzenia TNA Gateway jak i rejestracji ręcznej bez użycia urządzeń RCP.
 • Aplikacja komunikuje się z urządzeniami RCP zarówno przez protokół NFC jak i przez Bluetooth. Dzięki temu, system współpracuje ze znaczną większością urządzeń mobilnych dostępnych na rynku.
 • Aplikacja mobilna Comarch TNA jest dostępna na dowolne urządzenie z systemem Android albo iOS.
 
TNA_phones

 

 

APLIKACJA WWW

 

Aplikacja webowa Comarch TNA to narzędzie wspomagające codzienną pracę zarówno pracowników jak i kierowników w zakresie ewidencji i zarządzania czasem pracy. Aplikacja webowa, która dostępna jest dla użytkownika przez dowolną przeglądarkę internetową, pełni szereg różnych funkcji. W zależności od uprawnień, dedykowana jest dla pracowników oraz kierowników

TNA-laptop-mockup1920x1200-23072020
 
 

APLIKACJA WEBOWA DLA PRACOWNIKA


Pracownik zalogowany na swoje konto w systemie, może łatwo zgłosić delegację, urlop, pracę zdalną czy ręcznie zadeklarować obecność w pracy co świetnie sprawdza się w przypadku pracowników terenowych. Pracownik ma również możliwość wglądu w raporty swoich obecności, godzin pracy, może weryfikować swój grafik oraz łątwo kontaktować się z przełożonym.

 
 

APLIKACJA WEBOWA DLA KIEROWNIKA


Aplikacja webowa to jednocześnie narzędzie dedykowane kierownikom. Użytkownicy zdefiniowani w strukturze organizacyjnej jako kierownicy, otrzymują dodatkowe funkcje w usłudze umożliwiające im zarządzanie grupą pracowników w swoich zespołach.
Panel zarządzania kadrą umożliwia przełożonym akceptację zgłoszonych nieobecności, delegacji czy urlopów. Kierownicy mają stały dostęp do raportów czasu pracy każdej osoby w zespole oraz mogą weryfikować obecności pracowników w czasie rzeczywistym.

Aplikacja pozwala też na planowanie precyzyjnego i bezkonfliktowego grafik pracy dla podwładnych. Stworzony grafik jest weryfikowany i walidowany zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, takimi jak na przykład: zapewnienie 11-sto godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego, zapewnienie 35-cio godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, czy pilnowanie normy godzin pracy pracownika w ramach danego okresu rozliczeniowego, np. 40 h pracy w tygodniu.